SEESAC
UNDP
South Eastern Small Arms Control initiative je organizacija u okviru UNDP koja se prevashodno bavi kontrolom naoružanja u jugoistočnoj i istočnaoj Evropi.

Osnovu svedenog i ozbiljnog identiteta čini logo koji nedvosmisleno komunicira delatnost i poruku organizacije.