Gender Equality in the Military
UNDP
Regionalna akcija u organizaciji UNDP-a, SEESAC i regionalnih partnera koja se bavi problematikom žena u vojsci.

Logo je kreiran tako da komunicira paralelno, kroz simbiozu, simbol ženske solidarnosti i vojske.