Mreža žena policajaca
UNDP
Projekat koji se bavi problematikom žena u policiju u okviru Federacije BiH.

Identitet se zasniva na karakterističnim detaljima mape i zastave BIH i figure žene policajca.