Print oglasi
Delta Generali
Koncept kreativne "image" kampanje za Delta Generali osiguravajuće društvo.

Koncept se zasniva na komunikaciji o fragilnosti u našim životima, bilo da se radi o ljudima i emocijama koji imaju uticaj na druge, ili materijalnim vrednostima.