WPON
UNDP
Regionalna akcija koja se bavi problematikom žena u policiji.

Identitet akcije je zasnovan na logou sačinjenom od elemenata koji asociraju na simbole Evropske Unije i žena u policijskim jedinicama.