Srećni kiosk
Državna Lutrija Srbije
Od ove godine Državna lutrija Srbije je počela rekonstrukciju svoje prodajne mreže. Prvi značajni korak na tom putu je postavljanje i zamena starih, oronulih kiosaka sa novim Srećnim kioskom :) Na svakom mestu je organizovana najava i promocija ispraćena adekvatnim programom i podelom nagrada.